top of page

לכבוד חנוכה - מדיטציה לעירור אנרגית האש


חמש הטטבות (Tattva), על פי הפילוסופיה היוגית, הם כוחות היסוד שמהם מורכבת המציאות, והם: אש, אויר, מים, אדמה ואתר. לכל יסוד יש את המאפינים שלו, וביחד הם מרכיבים את המציאות שאנו חווים. לכל אדם יש יסוד דומיננטי, וזה בא לידי ביטוי ברוח, בנפש ובגוף. היסודות הם כמו גוונים של אנרגיה שרוטטים בכל המערך האנרגטי שלנו.

היום לכבוד החנוכה נעסוק באגני טטבה – יסוד האש. יסוד האש הוא הכוח המניע, חזק ומהיר. בגוף הוא קשור לתהליכי העיכול והמטבוליזם אשר מספקים לתאים את האנרגיה הדרושה להם. במערכת הצ'אקרות האש באה לידי ביטוי ככוח הדוחף את האדם לפעולה. כל צ'אקרה רוטטת בתדר אחר, וכך יסוד האש בא לידי ביטוי שונה בכל צ'אקרה. אנרגית האש עוברת גם דרך שני הקטבים שלנו – הקוטב השלילי שאנו מכנים אותו negative mind והקוטב החיובי המכונה positive mind. כל קוטב מביא איכויות אחרות של אנרגית האש לידי ביטוי.

  • בצ'אקרה הראשונה בקוטב השלילי יסוד האש מניע אותנו לברוח ממה שמפחיד אותנו, ובקוטב החיובי יסוד האש מובע כיצר הקיום, זה שמניע אותנו לעשות את כל מה שדרוש כדי לקיים את החיים ואת הגוף.

  • בצ'אקרה השנייה בקוטב השלילי יסוד האש בא לידי ביטוי כסלידה, שמניעה אותנו להתרחק ולהימנע ממה שגורם לנו סבל ואילו בקוטב החיובי יסוד האש מופיע כתשוקה, זו שמניעה אותנו להנות מכל מה שהחיים יכולים להציע לנו.

  • בצ'אקרה השלישית בקוטב השלילי יסוד האש עולה ככעס כלפי מה ומי שמפריעים לנו לממש את הרצון שלנו. בקוטב החיובי יסוד האש הוא הרצון או כוח הרצון (will) אשר מאפשר לנו לפעול ולהתקדם לקראת מטרות, אפילו אם לא בא לנו לעשות זאת באותו הרגע.

  • בצ'אקרה הרביעית בקוטב השלילי יסוד האש הוא זה שמניע אותנו להתגונן ולהימנע מכאב רגשי ואילו בקוטב החיובי יסוד האש מניע אותנו לפעול כדי להיות אהובים, ולפעול למען אלה שאנו אוהבים. בצ'אקרה זו יש ליסוד האש ביטוי יותר מעודן ואנו קוראים לזה משאלת לב (wish), שהיא הרבה פעמים קשורה לזולת או לכלל.

  • בצ'אקרה החמישית אני קוראת לכוח המניע "אש האמת". זה שמניע אותנו לבטא ולפעול למען האמת שלנו.

  • בצ'אקרה השישית אנו קוראים לכוח המניע של יסוד האש חזון. זה שנותן לנו את התנע לפעול לקראת העתיד.

  • ומה בצ'אקרה השביעית? זה הכוח שמניע אותנו להתקרב לאלוהות, לנשמה שלנו, הסקרנות והמוטיבציה שמניעה אותנו לחפש מה יש מעבר למציאות המוכרת והידועה.

מדיטציה לטטבת האש (20 למרץ 1978)

העוצמה של התרגול הזה תרומם, תטהר ותעצים אותך. יוגי בהג'אן אמר על המדיטציה הזו: "זו מדיטציה עוצמתית, לגמרי קדושה וסודית. היא תיקח אתכם למרחק שאתם תקחו אותה."

תנוחה: יושבים בישיבה נוחה, הגב ישר והסנטר מוכנס מעט פנימה.

העיניים עצומות עם חריץ פצפון שמאפשר לקצת אור לחדור פנימה.

תנוחת הידיים (המודרה): משלבים את האצבעות כך שהן פונות לכיוון הגוף, האצבע הראשונה של יד ימין למעלה. האצבעות ישרות ככל האפשר וקצות האצבעות נוגעות זו בו. האגודלים נוגעים בקלות.

מחזיקים את התנוחה בגובה הכתפיים כך שהידיים נמצאות מעל הלב. הכתפיים רפויות והזרועות מקבילות לרצפה.

מנטרה: חוזרים בקול מונוטוני על המנטרה

Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam

Sat Nam Sat Nam Wahe Guru

ארבע פעמים על כל שאיפה.

ממשיכים למשך 11 עד 31 דקות.

באופן מקורי כשיוגי בהג'אן לימד את התרגול הזה הוא הורה לחזור על התרגול 108 נשימות.

קישור לשיעור בו יוגי בהג'אן לימד מדיטציה זו. (דקה 51:42)

המוסיקה שמופיעה בשיעור היא של Simrit Kaur

bottom of page