top of page

תרגילי נשימה

יוגה היא שיטת תרגול רוחני, מנטאלי, וגופני שהתפתחה בהודו לפני אלפי שנים. מטרתה של היוגה להביא את המתרגל למצבי תודעה גבוהים יותר שבה הוא חווה התעוררות רוחנית. ליוגה יש שמונה חלקים או שלבים: יאמה, ניאמה, אסנה, פרניאמה, פרטיהארה, דהראנה, דהיאנה, וסמדהי.

הפרניאמה היא החלק הרביעי, בו המתרגל רוכש מומחיות באנרגית החיים – הפראנה, והזרימה שלה בגופו.

מהי פראנה?

ניתן לתרגם את המילה פראנה מסנסקריט כ"אנרגיה" או "כוח החיים". היוגים העתיקים חקרו את המושג הזה כששהו במדיטציה במצבי תודעה גבוהים. הפיזיקאי נאסים הראמין מתאר את החלל או הריק כמלא באנרגיה – זו הפראנה שתיארו היוגים.

היום אנו מכירים את התופעה של פראנים – אנשים שמתקיימים רק מפראנה, ואינם אוכלים. המושג פראנה קשור באופן הדוק לרעיון שאנו לא רק גוף פיזי שמתקיים במימד הגשמי, אלא אנו הוויה בין מימדית המתקיימת בו זמנית במישורים אנרגטיים שונים. היוגה מתארת אותנו כאוסף של גופים אנרגטיים וכמערכת שיש לה ערוצי זרימת אנרגיה – הנאדיס, ומערבולות אנרגיה – הצ'אקרות, שדרכם האנרגיה באה לידי ביטוי ומתחברת לגוף.

מהי פרניאמה?

הפרניאמה היא תרגול דרך הנשימה שמטרתו להעמיק את ההבנה של מהות הפראנה וללמוד את האמנות של ניתוב הפראנה לאזורים שונים בגוף ומחוצה לו. בתרגילי הפרניאמה אנו מותחים את הנשימה מעבר לגבול הרגיל שלה, מאיטים אותה, מאיצים אותה, וכשהופכים מומחים בתרגול זה לומדים גם את אומנות הפראנה וידיה – עצירת הנשימה. דרך תרגלים אלה היוגי לומד להיות מודע ולשלוט באנרגית הפראנה בגופו ובכך לחוות שחרור.

מבחינה מדעית הנשימה היא הפעולה היחידה אצל אדם רגיל שהיא גם לא מודעת, וגם ניתנת לשליטה מודעת. הנשימה הלא מודעת נשלטת ע"י אזור בגזע המוח, חלק פרימיטיבי של המוח, בעוד הנשימה המודעת נשלטת ע"י אזורים יותר מפותחים בקליפת המוח, ומעוררת אותם. תרגול קבוע של תרגילי נשימה מודעת מחזקת את השליטה של קליפת המוח בנשימה, ובמקביל מעוררת אזורים בקליפת המוח שקשורים לרגשות. בכך האדם הופך ליותר מודע ויותר מפותח וזוכה באיכות החיים משופרת.

נשימה מודעת מתחילה בהתבוננות: "עכשיו אני שואף", "עכשיו אני נושף". המודעות היא אספקט של התודעה, והנשימה היא הנושאת את הפראנה. בכך התודעה והפראנה נעות ביחד. מודעות לנשימה מעוררת את המודעות למיינד עצמו. ע"י תרגולי נשימה מודעת אנו מפתחים את האספקט המתבונן של המיינד ובכך מתחילה התרחבות התודעה.

בהכנת חלק זה נעזרתי בספר Parana and Pranayama מאת Swami Niranjanananda Saraswati.

bottom of page