top of page

הגוף הקורן (Radiant Body)


הגוף הקורן הוא הגוף העשירי מבין עשרת הגופים שלנו. תשעת הגופים הראשונים הם בעיקר קולטים - הם מקבלים מידע ומעבירים אותו אלינו. הגוף העשירי שלנו, הגוף הקורן, הוא התוצאה הטבעית של הפעילות האלקטרומגנטית של כל תשעת הגופים האחרים. כאשר יש איזון טבעי כל הגופים קולטים וגם משדרים החוצה. הגוף הקורן מבטא כלפי חוץ את הקרינה האלקטרומגנטית של המהות של תשעת הגופים האחרים. דרך הגוף העשירי ההקרנה הפנימית שלנו מובעת אל העולם.

ההשפעה המגנטית של הגוף הקורן בונה בנו אומץ, ויכולת להשפיע ולשגשג. נולדנו כדי להיות חיוביים ולהנות מדברים טובים בחיים שלנו. זה יכול להתממש אם הזהות שלנו מאוזנת. כאשר השדה המגונן שלנו פועל כהלכה, אנו בוהקים ויפים. כאשר הגוף הקורן מאיר כמו השמש, אין מצב שנטעה.

המזל מגיע אלינו לא בגלל שזה מגיע לנו, לא בגלל שאנחנו רוצים, לא כי אנו יפים, ולא כי ביקשנו זאת. הוא מגיע בזכות השדה האלקטרומגנטי והזוהר של הגוף העשירי. כאשר הגוף העשירי אפקטיבי אין צורך לומר מילה. לפעמים אנו לא מבינים, נדמה לנו – אני עשיתי זאת, אני זימנתי את זה, אני קיבלתי את זה. אין זה כך. מה שמביא הצלחה זה הבטחון והעוצמה של הגוף הקורן. הגוף הפיזי הוא המרתף. הגוף הקורן הוא הקומה העליונה, הקומה העשירית.

הגוף הקורן מוחלש כאשר הוא מכוסה בענני הפחד. יתכן ונחשוש מקונפליקטים, ונמנע מתשומת ליבם של אנשים אחרים, כי אנו חשים שלא בנוח עם האנרגיה והאחריות שבאות כאשר אחרים מכירים באצילות הפנימית שלנו. יתכן ונחוש לא אפקטיביים, ולא מסוגלים להתמודד בכל מיני סיטואציות.

קונדליני יוגה מאוד אפקטיבית בחיזוק הגוף הקורן. היא בונה את העוצמה שלנו. אנו נהפכים להיות עצמנו. הפחדים, הקונפליקטים והדואליות נעלמים. דברים מגיעים כי אנו מאוד מושכים. עוצמת הקרינה של הגוף העשירי מושפעת מהפראנה שאנו מכניסים כל יום בתרגילי נשימה ומהמחויבות שלנו.

המפתח לאיזון וחיזוק הגוף הקורן הוא לקיחת אחריות, מחויבות, ואומץ.

מדיטציה להעצים את הגוף הקורן (מתוך הספר Yoga For Prosperity, ניתנה ב 20 לדצמבר 1997)

מדיטציה זו עובדת על הגוף העשירי. התרגול של מדיטציה זו מעצימה אותנו להיות בריאים, שמחים, יצירתיים ומשגשגים. אם פורשים היטב את האצבעות של יד שמאל ומושכים את הטבור בעוצמה, המדיטציה גם מרחיבה את האינטואיציה.

כאשר יוגי בהג'אן לימד את המדיטציה הזו הוא סיפר לפני כן על אדם שבא אליו במצב בריאותי חמור. הרופאים נתנו לו שלושה חודשים לחיות. יוגי בהג'אן נתן לו לתרגל את המדיטציה הזו למשך 40 יום, והאיש גם עשה שינויים בתפריט שלו. לאחר זמן זה האדם החלים, והמחלה שלו לא חזרה.

המנטרה

אנו חוזרים על המחצית השנייה של המול מנטרה (מנטרת השורש):

משמעות המנטרה: אמת מראשית הימים, אמת לאורך כל הזמנים, אמת אפילו עכשיו, נאנק, האמת תהיה לעד.

הישיבה

יושבים בישיבה נוחה, עמוד השדרה ישר. פורשים את האצבעות של יד שמאל רחב ככל האפשר ומניחים אותה על מרכז הלב כאשר האגודל פונה כלפי מעלה. יד ימין מאוגרפת עם האצבע הראשונה ישרה כלפי מעלה. מניחים את מרפק ימין לצד הגוף כך שקצה האצבע בגובה העיניים.

המדיטציה

לוקחים כמה נשימות עמוקות. מתחילים לחזור על המנטרה כאשר מושכים חזק את הטבור פנימה כל פעם שאומרים sach.

משך הזמן לא הוגדר, אנשים שונים זקוקים למשך זמן שונה. ניתן לתרגל למשך 11 דקות.

לסיום

לוקחים שאיפה עמוקה, נשיפה ולשחרר.

הערה: לנשים בהריון לא מומלץ לתרגל מדיטציה זו.

קישור לשיעור בו יוגי בהג'אן לימד מדיטציה זו.

שני ביצועים של המנטרה שאולי תאהבו לתרגל איתם:

bottom of page